Educația nu exclude!

Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi asigura bazele unei culturi incluzive. Şcoala de azi trebuie să îşi proiecteze cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate pentru a primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaţionale…

Parlamentul copiilor

Proiectul urmărește familiarizarea elevilor din ciclul primar de învățământ cu noțiunile de bază ale unei culturi civice adaptate unui stat democratic pentru a-i transforma în cetățeni activi, implicați în societate. Obiective: 1 Realizarea de ateliere la cel puțin 30 de clase – 10 în mediul rural, 20 în mediul urban 2 Elaborarea unui Ghid de…

Românii Fac Legea – legea cetățeanului

Scurtă analiză a situației În ciuda apartenenței la Uniunea Europeană, România încă suferă din cauza birocrației excesive și a corupției. În același timp, însă, asistăm, în ultima perioadă la o presiune crescută pentru reformarea clasei politice și a administrației publice, reformă pe care elitele politice nu au implementat-o încă. Participarea activă a cetățenilor în procesul…