Scurtă analiză a situației

În ciuda apartenenței la Uniunea Europeană, România încă suferă din cauza birocrației excesive și a corupției. În același timp, însă, asistăm, în ultima perioadă la o presiune crescută pentru reformarea clasei politice și a administrației publice, reformă pe care elitele politice nu au implementat-o încă.

Participarea activă a cetățenilor în procesul de adoptare a noilor reglementări este influențată negativ de

 • implicarea scăzută a cetățenilor și societății civile în procesul de dezbateri
 • gradul crescut de reticență a autorităților publice de a crește nivelul de transparență a procesului de adoptare a schimbărilor legislative și de politici publice
 • nivelul scăzut de cunoaștere a drepturilor de care beneficiază cetățenii
 • conștientizarea redusă a obligațiilor pe care autoritățile publice și reprezentanții acestora le au în relația cu cetățenii

Românii Fac Legea propune

 • creșterea calității dezbaterilor publice prin educarea societății civile și reprezentanților autorităților publice prin crearea unui cadru eficient de relaționare între cele două categorii
 • crearea unui mecanism instituțional de intermediere între societatea civilă și autoritățile publice in cadrul procesului de dezbatere publica
 • gradul crescut de reticență a autorităților publice de a crește nivelul de transparență a procesului de adoptare a schimbărilor legislative și de politici publice

Scopul proiectului și soluția propusă

Romanii Fac Legea este cel mai ambițios proiect al Global Intelligence, atât în ceea ce privește resursele implicate, cât și rezultatele așteptate. Prin acest proiect intenționăm să aducem o soluție la dificultățile generate de prăpastia tot mai mare dintre autoritățile publice și politicieni, pe de o parte, și cetățeni, pe de altă parte, și să determinăm o creștere a gradului de participare a românilor la dezbaterile politicilor publice.

Românii Fac Legea va funcționa în mediul online ca platformă de informare și monitorizare a tuturor propunerilor primite de la cetățeni, din stadiul de inițiativă până la finalizarea procesului decizional. În cadrul platformei se va regăsi o bază de date cu propuneri și informații venite din partea cetățenilor interesați de îmbunătățirea politicilor publice și a funcționării administrației publice.

Inițiativa pune bazele unei rețele de centre regionale deschise în București și în restul regiunilor de dezvoltare din țară. Centrele de dezbateri vor avea aceleași obiective ca și platforma online, însă într-o manieră tradițională. În acest sens, organizații nonguvernamentale din România și Diaspora, sunt invitate să funcționeze ca centre de colectare a propunerilor venite de la cetățeni. Centrele regionale vor oferi facilități pentru dezbateri și întâlniri în grupuri de experți în politici publice și tehnică legislativă. În urma centralizării propunerilor, experți în politici publice, tehnică legislativă și alte domenii specifice, vor lua parte, în mod activ, la dezbateri și vor oferi opinii de specialitate, necesare în formularea propunerilor venite din partea cetățenilor înainte ca acestea să fie înaintate autorităților. Experții vor fi activi, atât prin intermediul platformei online, cât și al centrelor regionale.

Românii Fac Legea generează un proces de dezbatere publică de calitate crescută prin:

 • creșterea gradului de implicare a tuturor factorilor interesați și a cetățenilor în inițierea, elaborarea și adoptarea politicilor publice
 • dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor reprezentanților factorilor interesați și a societății civile în toate etapele de adoptare a politicilor publice
 • includerea opiniei societății civile în procesul de adoptare a cadrului normativ de către autoritățile publice competente

Rezultate așteptate

După construirea infrastructuri necesare ne așteptăm ca scopul proiectului să fie atins prin următoarele rezultate:

 1. Cetățenii vor avea acces la toate informațiile și instrumentele necesare pentru a interacționa cu funcționarii publici și reprezentații aleși, dezvoltându-și, totodată abilitățile necesare pentru a le folosi într-un mod eficient;
 2. Cetățenii vor folosi platforma pentru a se implica în mod activ în interacțiunea cu administrația publică și vor prezenta propriile propuneri de îmbunătățire a politicilor publice participând, în același timp, la dezbaterile inițiate de către autorități;
 3. Autoritățile și politicienii vin în întâmpinarea solicitărilor cetățenilor, fapt ce conduce la o creștere a transparenței și eficienței sectorului public.

Aspecte inovatoare

Prin Românii Fac Legea, Global Intelligence intenționează să aducă e-democrația în România la un nou nivel și, în același timp, să determine includerea în procesul de decizie a tuturor celor care, dintr-un motiv sau altul, consideră ca fiind mai ușor să își aducă contribuția prin intermediul mijloacelor tradiționale de implicare. În paralel cu dezvoltarea proiectului, vom elabora un Ghid de participare civică dedicat tuturor cetățenilor implicați și un mecanism de monitorizare a inițiativelor propuse de cetățeni.