Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi asigura bazele unei culturi incluzive. Şcoala de azi trebuie să îşi proiecteze cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate pentru a primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaţionale şi a oferi astfel posibilitatea dezvoltării unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi colaborare.

Proiectul îşi propune:
• Asigurarea echităţii în educaţie, astfel încât copiii care aparţin unor grupuri dezavantajate, vulnerabile să aibă acces egal la o educaţie timpurie de calitate;
• Îmbunătăţirea eficienţei sistemului de educaţie prin promovarea de soluţii comunitare.
Pe termen lung obiectivele generale ale proiectului trebuie sa ducă la dezinstituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi şi ideea integrării şcolare şi educaţionale a tuturor copiilor precum si promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil, stimularea creativității, abandonarea stilului rigid și nedemocratic în relațiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea relațiilor de colaborare care valorifică experiența elevilor la nivelul cunoașterii intelectuale și estetice, precum și asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituționale.