Proiectul urmărește familiarizarea elevilor din ciclul primar de învățământ cu noțiunile de bază ale unei culturi civice adaptate unui stat democratic pentru a-i transforma în cetățeni activi, implicați în societate.
Obiective:
1 Realizarea de ateliere la cel puțin 30 de clase – 10 în mediul rural, 20 în mediul urban
2 Elaborarea unui Ghid de participare civică adaptat elevilor din ciclul primar și a unui Monitor cu propunerile de acțiuni civice ale elevilor.
3 Realizarea de parteneriate cu un număr de cel puțin 10 școli pentru a derula proiectul pe o perioadă cât mai îndelungată.