Joi, 27 iulie 2017, reprezentanții Asociației Global Intelligence au luat parte, în calitate de membru fondator, la Adunarea Generală de constituire a Fundației Județene pentru Tineret Prahova (FJT Prahova).
Cele mai importante puncte cuprinse în ordinea de zi au fost: constituirea Fundației Județene pentru Tineret Prahova, adoptarea Actului Constitutiv, a Regulamentului intern de Organizare și Funcționare și a Regulamentului privind criteriile de admitere ale FJT Prahova, alegerea consiliului de conducere și alegerea comisiei de cenzori.
De asemenea, s-a votat afilierea FJT Prahova la două importante structuri pentru tineret la nivel național: Consiliul Tineretului din România și Fundația Națională pentru Tineret.
Lucrările, s-au desfășurat în incinta sălii de 200 de locuri a Consiliului Județean Prahova și au beneficiat de prezența reprezentanților autorităților locale – domnul Adrian Dobre, primul municipiului Ploiești, domnul Bogdan Toader, președinte al Consiliului Județean Prahova, doamna Ludmila Sfârloagă, vicepreședinte a Consiliului Județean Prahova – precum și de cea a domnului Mihai Dragoș, președinte al Consiliului Tineretului din România și a domnului Ticu Plăcintă, vicepreședinte al Fundației Naționale pentru Tineret.
FJT Prahova are scopul de a elabora, organiza, finanța programe, proiecte și activități pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor precum și a structurilor asociative de și/sau pentru tineret, interesate la nivelul județului Prahova, precum și de a organiza cursuri de formare profesională.