România înregistrează un important deficit de cultură civică

Chiar dacă România a devenit stat democratic după 1989, se confruntă în continuare cu un deficit grav de cultură civică, necesar pentru a avea cetățeni responsabili și activi. Din acest motiv, românii nu cunosc și nu înțeleg complet mecanismele unui stat democratic de drept. Prin urmare, instrumentele democratice existente sunt incomplet echipate pentru a proteja în mod adecvat drepturile civice ale cetățenilor în raport cu autoritățile publice.

Scopul inițiativei este de a oferi tuturor cetățenilor un instrument democratic eficient, adaptat realităților actuale, în vederea facilitării accesului real al cetățenilor la procesul de formulare și implementare a politicilor publice. Ghidul Cetățeanului Activ are drept scop educarea și informarea tuturor cetățenilor cu privire la modalitățile de implicare și participare la îmbunătățirea politicilor publice. Cu ajutorul Ghidului, fiecare cetățean român va putea deveni, în mod direct și activ, factor cheie în reformarea cadrului instituțional actual.

Prezenta inițiativă se identifică prin acțiuni specifice, precum:

 1. Elaborarea și publicarea unui Ghid de cetățenie activă dedicat tuturor cetățenilor;
 2. Realizarea unei platforme online care va colecta și monitoriza propuneri de îmbunătățire a politicilor publice, primite din rândul cetățenilor români. Platforma va include și Ghidul cetățeanului activ în format electronic;
 3. Promovarea și distribuirea Ghidului cetățeanului activ, atât la nivel național, cât și internațional.

Global Intelligence intenționează să atragă un număr cât mai mare de cetățeni care să participe activ la dialogul cu autoritățile publice pentru a rezolva unele dintre problemele identificate, atât la nivel local, cât și la nivel central.

Ca urmare a proiectului cetățenii vor avea o mai bună înțelegere a funcționării administrației publice, vor ști ce instituție să abordeze în cazul unei probleme particulare și vor cunoaște mecanismul prin care să abordeze problema respectivă.

Sistemul educațional nu reușește să compenseze acest deficit

Din păcate, sistemul educațional nu a reușit să acopere complet nevoia de educație civică a viitorilor cetățeni ai țării. Din acest motiv, considerăm că problema trebuie abordată la rădăcină, reprezentată de sistemul educațional. Predarea mecanismelor democratice studenților și dotarea lor cu un set adecvat de competențe democratice reprezintă fundamentul principal al cetățenilor activi ca adulți.

În același timp, o educație reușită poate fi realizată numai prin adaptarea sistemului educațional la nevoile tinerilor și în linie cu evoluția societății la nivel global. În ciuda progresului tehnologic, instrumentele de tip manual de educație civică nu sunt adaptate realităților actuale, devenind ineficiente. Fapt pentru care, Global Intelligence intenționează să promoveze și să dezvolte programe adaptate tinerilor prin care aceștia să înțeleagă funcționarea instituțiilor democratice. Atelierele de informare și educare vor veni în sprijinul tinerilor pentru a le dezvolta abilitățile necesare în vederea creării de atitudini și acțiuni menite să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor identificate, prin interacțiunea activă cu autoritățile publice responsabile.

Cetățenii se simt neascultați

O barieră în calea implicării mai mari a cetățenilor în viața comunității o reprezintă faptul că, de multe ori, aceștia simt că vocea lor nu este luată în seamă, unul din motive fiind și necunoașterea canalelor de comunicare cu autoritățile. În acest sens, Ghidul își propune, pe de o parte, să arate românilor modalitățile pe care le au la dispoziție pentru a-și prezenta punctele de vede în fața autorităților și, pe de altă parte, să le ofere acestora un instrument nou destinat prezentării problemelor și soluțiilor identificate.

Spre deosebire de forma tradițională a educației civice, accentul nu va fi pus pe cunoștințele tehnice, ci pe construirea de abilități specifice prin participarea activă la dialogul cu autoritățile publice. În structura Ghidului se identifică teme, precum:

 1. Cetățenie activă – cetățean activ
 2. Democrație
 3. Stat de drept și domnia legii într-un stat democratic
 4. Drepturi și obligații ale unui cetățean activ
 5. Autoritățile publice din România – atribuții și responsabilități
 6. Instrumente de participare la decizie
 7. Instrumente de control democratic aflate la dispoziția cetățenilor
 8. Studii de caz – aplicații practice

Schimbări preconizate

Stă în puterea unității noastre să creștem gradul de participare la procesul decizional și să construim un comportament democratic, matur și responsabil în conștiința tuturor românilor, din țară și din afara granițelor! Asistăm la o presiune crescută pentru reformarea clasei politice și a administrației publice… solicităm schimbarea cadrului legislativ în favoarea cetățeanului… dorim acces la cunoștințele și instrumentele necesare pentru a ne proteja de abuzurile care pot crea victime… sperăm la un stat de drept funcțional, capabil să ne ofere demnitate și să ne asigure viața decentă pe care o merităm! Prin publicarea și promovarea Ghidului de cetățenie activă, românii nu vor deveni doar cetățeni activi în comunitățile din care fac parte, dar vor acționa și ca lideri de opinie cheie care vor determina un nivel sporit de participare civică.