Împreună cu Asociația Un Strop de Fericire și echipa Activist Factory am lansat un nou proiect menit a contribui la dezvoltarea capitalului civic în rândul tinerilor din Ploiești și nu numai. Proiectul are ca obiectiv să ofere tinerilor condiții să dobândească competențe esențiale care contribuie la dezvoltarea lor personală și socio-educativă, încurajează participarea lor activă în societate, îmbunătățindu-le astfel perspectivele de angajare.

De asemenea, prin „Community Cards” ne propunem informarea tinerilor cu privire la funcționarea administrației publice la nivel local, județean și național, evidențiind, totodată, și instrumentele pe care le pot folosi pentru a-și face vocile auzite în fața autorităților.

Pe baza discuțiilor cu tinerii din oraș vom realiza un document sinteză pe care îl vom transmite autorităților urmând ca, pe viitor, să urmărim, împreună cu tinerii, modul în care autoritățile răspund solicitărilor.

Acesta a debutat cu un workshop despre autoritățile locale, în special a celor din Municipiul Ploiești, și alcătuirea unei liste de probleme și soluții ale acestora sugerate de către tinerii din oraș. Documentul rezultat și pe care îl puteți consulta mai jos va fi prezentat autorităților locale în speranța că acestea vor ține cont în administrarea orașului și județului de propunerile tinerilor.